Open Menu

Blog

Freediving a meditace

Co má společného freediving a meditace, poznání sebe a smyslu života?

 

Pokud se již nějakou dobu freedivingem zabýváte, jistě jste si všimly, že je tato činnost dobrým prostředkem k sebepoznání. Lze ale na věc jít i z druhého konce a sebepoznáním významně zlepšit své výkony ve freedivingu. 

V roce 2… jsem se zůčastnil týdenního kurz freedivingu v Egyptě pod vedením Martina Zajace. Během pobytu se mi podařilo zůstat pod vodou na jeden nádech 6:30 min. což je můj osobní a zároveň dosud nepřekonaný kurzovní rekord.
V té době jsem již několik let praktikoval různé maditační techniky, zejména zazen a Tai Chi.

Mysl a dech jsou propojené a vzájemně se ovlivňují. Existuje ohromné množství meditačních technik, které mají utišit a pokud možno zastavit pohyb mysli. Relaxace, meditace a koncentrace vedou ke kontemplaci. Ta umožní přímý vhled do zkutečnosti a poznání povahy světa a člověka. Jedním z výsledků je pochopení, že vědomí nevzniká v těle, ale tělo se objevuje ve vědomí. 

Část svého života jsem prožil jako Tomáš Burian, jméno těla které se narodilo roku 1976 a která jsem pokládal za sebe (nechal jsem se o tom přesvědčit okolím). Ve skutečnosti jsem vědomí, které toto tělo oživuje a používá k zakoušení tohoto světa.

Toto vědomí nikdy nevzniklo a také nezanikne(čas je představa v mysli). Nic se ho nedotýká a vše se v něm objevuje. Vjemy ,pocity a myšlenky, které zakouším prostřednictvím smyslů, se objevují ve vědomí a zároveň vědomím jsou.
Například kontrakce bránice během apnoe a palčivý pocit v těle z přebytku CO2 nutící k nadechnutí běžně hodnotíme jako celkem nepříjemné pocity. Pokud odložíme hodnocení pocitu (příjemný, nepříjemný) ve vztahu k naší osobě, zůstane pouze vjem, který již nemá na náš výkon žádný vliv. Toho lze dosáhnout nejlépe tím, že odložíme mylný názor o tom kým jsme (osoba, tělo, myšlenky a pocity) a poznáme pravdu o sobě samém. Toto poznání je třeba zakusit vlastním zážitkem, neboť teoretické poznání obvykle nemá praktické výsledky.

Zde předkládám návod: Posadit se rovně, zavřít oči, vnímat přítomný okamžik a vše co se v něm odehrává. Uvědomit si jak tělo samo volně dýchá. Udržet pozornost na dechu nikoli úsilím, ale zájmem. Zůstat úplně uvolněný. Opatrně obrátit směr pozornosti od dechu na pozornost samotnou (není to těžké, jen neobvyklé) a tak zůstat. 
Toto prosté cvičení má za následek uskutečnění smyslu života, jímž je sebepoznání, osvobození a život v radosti a štěstí.

PS: Pokud cvičení shledáváte nejasným nebo obtížným, rádi vám pomůžeme :-)

 

Kéž jsou šťastny všechny bytosti

 

 

 

Zpět na výpis

Partneři