Open Menu

Certifikace Apnea Academy

 

Posláním kurzů Apnea Academy je pomoci každému zájemci objevovat krok za krokem krásu potápění na nádech. Vůbec první ochutnávkou freedivingu je kurz Apnea Discovery, zahrnující techniky relaxace a dýchání. Přes další kurzy až po nejvyšší úroveň - Instruktorský kurz - pomáhá Apnea Academy svým studentům na všech úrovních objevit jejich hranice, potápět se bezpečně a užívat si nepřekonatelné zážitky při potápění na nádech. Apnea Academy vybírá jen ty nejmotivovanější a nejlepší, kteří pak jako instruktoři předávají ty nejlepší znalosti a své nabyté zkušenosti začátečníkům.

K tomu, aby rozvoj individuálních potápěčských technik byl co nejzábavnější, bezpečný a snadný, vytvořila Apnea Academy speciální multimediální systém. Jeho součástí je nahrávání techniky plavání v bazénu i na otevřené vodě, sloužící pro nápravu případných chyb a další zlepšení techniky. Dále jsou to manuál pro freediving, prezentace, instruktážní a výuková videa, závěrečné testy a hodnocení. Vše bylo vytvořeno pro zvýšení kvality a efektivity výuky a také pro usnadnění osvojování si znalostí samotnými studenty.

Každý kurz zahrnuje teoretické lekce, praxi na bazéně a otevřené vodě, trénink relaxačních a dechových technik a nakonec zkoušky na volné vodě. Po úspěšném ukončení kurzu získají studenti kvalifikační kartu Apnea Academy.

 

Stage

Apnea Academy Stage je intenzivní tréningový program, jehož délka a náplň může být různá. Satge mohou být zaměřeny například na potápění v moři jak v kontstantní, tak variabilní váze, na trénink statické a dynamické apnoe v bazéně, na dechové a relaxační techniky, na plavání s monoploutví, vyrovnávání tlaku, teorii a praxi tréninku ... Stage se může zúčastnit kdokoli.

Apnea Discovery

Apnea Discovery je určená komukoliv, kdo si chce vyzkoušet freediving s minimálním vybavením, naučit se relaxační a dechové techniky, poznat sám sebe, poznat krásu, kterou freediving nabízí a objevit úžasný podmořský svět plný světel, barev a života.

 

Indoor Freediver

"Indoor Freediver" je první kurz, který Apnea Academy vyvinula pouze pro bazén. Cílem je, aby student objevil všechny pozitvní stránky a pocity, které mu freediving může dát. Naučí se správnému a řízenému dýchání, relaxaci, ale také rozvoji svých pocitů ve vodě, jak naslouchat svému tělu, objevit potěšení ze splynutí s vodou, která jej obklopuje a pocitům, že se mohou stát její součástí.

Outdoor Freediver

"Outdoor Freediver" je kurz, který je vyvinut pro potápění v otevřených vodách, kde je možné vnímat pocity z hloubky. Cílem kurzu je, aby student objevil příjemné pocity, které jen freediving může přinést se správným dýcháním a relaxací. V kurzu se rozvíjí také vnímaní sama sebe, jak naslouchat svému tělu, jak objevit potěšení ze splynutí s vodou, která jej obklopuje a pocitům, že se mohou stát její součástí.

 First Level

Apnea Academy Level I je prvním kvalifikačním stupněm nádechového potápění a jeho součástí je také výcvik na otevřené vodě. Cílem kurzu je zvládnout základní techniky relaxace, dýchání, pohybu ve vodním prostředí za použití základního vybavení a v neposlední řadě táké bezpečnosti. Pro udělení certifikace ja zapotřebí dosáhnout následujících výkonů: 1'15" ve statické apnoi, 25 m v dynamické apnoi a 8 m na hloubkách.

 Second Level

Cílem kurzu Apnea Academy Level II je dále rozvíjet a zlepšit techniku pohybu, relaxace a dýchání s využitím zkušeností získaných v kurzu Level I a dosažení následujících výkonů: 2'30" ve statické apnoi, 50 m v dynamické apni a 15 m na hloubkách.

 

 Third Level

Apnea Academy Level III je nejvyšší freediverská kvalifikace. Důraz je zde kladen na zvládnutí perfektní techniky pohybu, vyrovnávání tlaku, relaxace, dýchaní a bezpečnosti. Minimální požadované výkony pro udělení certifikace Third Level jsou: 3' ve statické apnoi, 70 m v dynamické apnoi a 25 m na hloubkách.

 

Assistant instructor

Poslední stupeň před instruktorem AA. Naučíte se pracovat se skupinou kurzistů. Asistent pomáhá certifikovaným instruktorům během jejich lekcí. Certifikovaným asistentům je dovoleno vyučovat v rámci kurzů AA dle specifikace AA.

 

 Instruktor

Instruktorský kurz Apnea Academy je určen pro zkušené freedivery, který již spolupracují při výuce s instruktorem Apnea Academy jako asistenti a mají zkoušku a certifikát z první pomoci. Tento mezinárodní kurz pořádaný ve dvouleté periodě je velice intenzivní a zahrnuje v sobě vše, co instruktor freedivingu k výuce potřebuje: výuku techniky freedivingu v bazénu a v moři, výuku relaxačních a dýchacích technik, techniky vyrovnávání tlaku, mentální trénink, safety, public speaking ...

Specializace

Basic monofin freediver

Naučte se techniku a teorii jak začít používat monoploutev v bazénu. Určeno studentům se alespoň se základní úrovni. Na základě teorie swim-like-a-dolphin.

Advanced monofin freediver

Trénink pokročilé techniky s monoploutví v bazénech a hloubkách. Určeno studentům s vyšší úrovní plavání s monoploutví. Na základě teorie Swim-like-a-dolphin.

Variable weight and No Limits

Zažijte ponory do hloubky s disciplínou variabilní váha, potápění bez omezení s použitím sledu. Získáte praxi a poznáte uvolnění napětí, zlepší se vám vyrovnání a vychutnáte si hloubku jiným způsobem. Určeno studentům alespoň s úrovní Second Level.

Mental Training

Z mentální části se skládá 80% naší činnosti během volného potápění. V tomto kurzu se naučíte jak trénovat duševní schopnosti (motivaci, vzrušení, koncentrace, řízení emocí, vlastní tlak, mentální vizualizace ...) a dostanete se do "zón". Určeno studentům alespoň s úrovní First Level.

Rescue and Safety freediver

Kurz je zaměřen na procvičování záchranných technik. V kurzu se naučíte zvládat krizové situace a vše si vyzkoušíte i prakticky. Základní Life Support je založen na certifikačním systému DAN. Důrazně doporučujeme všem pro zvýšení úrovně bezpečnosti při volném potápění. Určeno studentům alespoň s First Level.

Advanced Equalization

V kurzu Advenced Equalization se naučíte hloubkové vyrovnávací techniky (mouth fill) a jak tyto techniky trénovat. Často se spojuje s kurzem Variable weight and No Limits. Určeno studentům alespoň s úrovni Second Level.

Partneři