Open Menu

Výukový systém Apnea Academy


OBJEVTE SVŮJ AKVATICKÝ POTENCIÁL

V posledních letech vnímám obrovský vzestup zájmu o nádechové potápění po celém světě, přesto odhaduji, že jsme teprve na začátku. Na raketový boom freedivingu, který se stává rekreačním sportem pro všechny, zareagovali výrobci potápěčského vybavení, začíná být zajímavý z pohledu komerční výuky, cestování, tréninků a závodění. Freedive-centra rostou jako houby po dešti, přibývá instruktorů a formují se i nové výukové systémy... 

 

Vznikající systémy, které usilují o svůj podíl na trhu, jsou vesměs komerčně zaměřené s jednoduchým cílem, aby student zvládl absolvovat kurz během pár lekcí, třeba na dovolené. Pro tradiční školy nádechového potápění je naopak prioritou kvalitní a bezpečný výcvik. Právě takovou školou je výukový systém Apnea Academy, založený 17násobným světovým rekordmanem Umbertem Pelizzarim v roce 1995. Apnea Academy tedy letos slaví dvacáté výročí.

 

CÍLE A FILOZOFIE APNEA ACADEMY

Priority jsou jasné – provést zájemce o podvodní svět bezpečně a přitom efektivně krok za krokem všemi úskalími freedivingu, motivovat je k dalšímu rozvoji. Freediving by měl přinášet nejen spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků pod vodou, ale také vnášet další „kvality“ do života, které jsou v dnešní uspěchané době tak potřebné! A jaké kvality to jsou?

Prostřednictvím relaxačních technik a lepší techniky dýchání podpoříme schopnost rychleji regenerovat a regulovat stresovou zátěž. Díky mentální zátěži, charakteristické pro apnoi dochází k lepšímu zvládání stresových situací, k většímu nadhledu a efektivnějšímu sebeřízení v běžném životě. Pravidelný trénink a zdravá strava pomohou k zvýšení výkonnosti a celkově lepší kondici...

Jak cítíte, Apnea Academy není ryze rekreační systém, spíš naopak. Věříme, že na kvalitních základech se dá lépe stavět a stavba je mnohem stabilnější a odolnější. Mnoho špičkových freediverů jsou zároveň instruktory Apnea Academy, například Carlos Coste, Miguel Lozano, Sara Cambell, William Trubridge a další.

 

KOMPLEXNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ

 

Výcvikový systém Apnea Academy je po dvaceti letech své existence považován za nejkomplexnější školu freedivingu na světě. Vzdělávání probíhá ve dvou rovinách.

 

ZÁKLADNÍ KURZY: Páteř systému tvoří kurzy zaměřené na zvládnutí klasických freedivingových disciplín a freedivingu jako takového v jejich přirozené formě. Jedná se o kurzy Indoor a Outdoor Freediver, Level I, Level II a nejvyšší stupeň studentské certifikace Level III. Pro zájemce s lektorskými ambicemi následuje poloprofesionální certifikace Assistant Instructor a instruktorský kurz.

SPECIÁLNÍ KURZY: Jsou jakousi nadstavbou, pomáhají v dalším růstu a rozvoji schopností tím, že vybranou problematiku proberou do sebemenších detailů. Příkladem jsou kurzy Mental Training (mentální trénink), Rescue and Safety Freediver (záchranář a safety potápěč) a Advanced Equalization (Techniky vyrovnávání tlaku umožňující hlubší ponory). Oblíbené jsou i kurzy, na kterých učíme úplně nové dovednosti, například Basic Monofin Freediver (plavání s monoploutví v bazénu), Advanced Monofin Freediver (plavání s monoploutví na otevřené vodě) nebo Variable Weight & No Limits. Atraktivní disciplínu No Limits určitě znáte z filmu Magická hlubina. Nezapomínáme ani na děti, pro ně je připraven kurz Junior Freediver. Tyto speciální kurzy smějí učit jenom instruktoři po odpovídajícím nadstavbovém instruktorském kurzu.

Mimo certifikační systém stojí kurzy Apnea Discovery a tzv. Stage, které nemají pevné standardy a nekončí certifikací. Kurz Apnea Discovery je kvalitní ochutnávkou freedivingu zahrnující i dechové a relaxační techniky. Stage jsou kurzy a akce s různým zaměřením dle uvážení instruktora. Nejžádanější jsou DNF Stage (kurz zaměřený na plavání bez ploutví) a DYN Bifin Stage (kurz zaměřený na trénink a korekci chyb při kopu s dlouhými ploutvemi).

BEZPEČNOST BEZ KOMPROMISŮ

Výcvikové standardy Apnea Academy jsou podstatně náročnější, než je tomu jinde. Více hodin teorie i praxe zajistí, aby si studenti odnesli maximum znalostí a dovedností. Snad proto, kvůli větší časové náročnosti výcvikových standardů, není Apnea Academy v ryze komerčním prostředí tolik rozšířená.

Charakteristickým rysem výcviku je, že ke splnění standardů kurzů a udělení mezinárodně platné certifikace není prioritou samotný výkon a hodnota sportovních výsledků. Mnohem důležitější je bezpečnost, zvládnutí správné techniky dýchání, relaxace i technik pohybu při různých disciplínách. Jde o pochopení, co se s naším tělem během zádrže dechu děje, jak s bezdeším pracovat a mít z potápění radost.

Apnea Academy pravidelně organizuje závody na rekreační úrovni, kde studenti mohou okusit závodní atmosféru a vše kolem. Úspěch v soutěži je často motivací a silným impulsem k dalšímu tréninku.

 

 

DOKONALÁ METODIKA

Bez teoretických základů by výcvik nebyl plnohodnotný. Už v roce 2001 vydala Apnea Academy knihu Manual of Freediving – první komplexní materiál o freedivingu od A do Z. Následovaly další knihy a výukové materiály od uznávaných autorů a instruktorů.

Koupit si můžete třeba Dechové a relaxační techniky, Vyrovnávání tlaku pro freedivery nebo Plavání s monoploutví, vynechat byste neměli knihy Fyzická příprava pro freediving, Specifický trénink ve freedivingu, mentální trénink pod názvem Deep Inside a další.

VÝZKUM PRO PRAXI

Kromě propracovaného výukového systému je Apnea Academy aktivní také ve výzkumu. Naše mateřská základna v Itálii úzce spolupracuje s potápěčskou organizací DAN na mnoha projektech. Mezi nejnovější patří výzkum tvorby mikrobublin při nádechovém potápění.

 

TEĎ UŽ JEN ZAČÍT

Pokud ještě nemáte s nádechovým potápěním větší zkušenosti, vyplatí se začít pěkně od píky. Víkendový bazénový kurz Indoor Freediver je základním krokem k certifikaci Level I a tím nejlepším startem. Dál můžete pokračovat krok za krokem až do úrovně, která vás uspokojí. Kurzy na sebe plynule navazují, ale nemá cenu pospíchat. Vždy po ukončení kurzu je třeba nějaký čas pravidelně trénovat a nechat nové schopnosti a dovednosti postupně „uzrát“.

Limity pro udělení certifikace nejsou přehnané, a to občas studenty svádí hlásit se rovnou na kurzy vyšší úrovně, což není úplně šťastná volba. Osvědčilo se mi nepsané pravidlo – ve freediverském vývoji nespěchat a věnovat se mu pravidelně. Dosáhnete tím lepší a trvalejší výsledky.

 

Partneři