Open Menu

Freediving pod ultrazvukem

Cílem akce bylo vyšetření změn velikosti a funkce srdečních oddílů v souvislosti s opakovanými ponory na nádech a detekce vzniku mikrobublin v oběhu freediverů po sérii opakovaných ponorů.
Výzkum navazoval na předchozí výsledky prokazující významné reaktivní změny ve funkci srdečních komor při potápění s přístrojem. „Apneamani“ Martina Zajace se na krátko stali pokusnými objekty vyšetření MUDr. Radka Pudila z 1. interní kardioangiologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové.

Zpět

Partneři